Lov

„Dobra kob!“ u pansionu s doručkom i apartmanima Hauser!

Prostrane površine pašnjaka ispod i iznad šumske granice obilježavaju karakter lova u Defereggeru.

Zahvaljujući stručnoj lovačkoj pratnji i izvršenju plana odstrjela naših lovaca-nadzornika pogled na dobro poznatu divljač nije rijetkost niti za dnevnog svjetla, nego je pravilo u našem lovištu.  

  • Doživite s nama nedirnutu prirodu i dojmljivu panoramu pašnjaka Deferegger.
  • Doživljaj prikradanja srni, divokozi, jelenu, mužjaku tetrijeba ili sviscu u alpskom lovu.  
  • Za lov u našem lovištu potrebna Vam je prema zakonskim propisima važeća lovačka iskaznica koju morate ponijeti sa sobom.

Kako sam i sam lovac, mogu Vas osobno pratiti u lov ili Vam organizirati lovačku pratnju.  

Dobra kob!
www.jagd-stjakob.at